Tính Năng Xem Lại Truyền Hình FPT

Với tính năng này, khách hàng có thể thoải mái xem lại các kênh truyền yêu thích mà vì một lý do nào đó khách hàng đã bỏ lỡ.

Các kênh sử dụng được truyền hình FPT xem lại

VTV1 HD, VTV2, VTV3 HD, VTV6 HD, HTV2 HD, HTV3, HTV7 HD, HTV9 HD, VTC7, VL1…

Yêu cầu

Thiết bị của khách hàng phải đang sử dụng Fw 2.1.15 trở lên.

Cách nhận biết kênh truyền hình FPT có thể xem lại

Vào IPTV => Play 1 kênh bất kỳ => Nếu ở góc trái màn hình có hiển thị một biểu tượng như hình bên dưới, tức là kênh này có tính năng xem lại.

 

Có thể xem lại khoảng thời gian trước đó

Khi người dùng đang xem các kênh có tính năng timeshift ( hiển thị icon 30h ở góc trái phía dưới màn hình) => Có thể ấn Pause để ngừng xem => Ấn Play => Xem lại tại thời điểm dừng (góc trái bên dưới màn hình hiển thị icon Truyền hình xem lại).

 

Có thể xem lại tin tức trong ngày bị bỏ lỡ

Khi người dùng đang xem các kênh có tính năng timeshift ( hiển thị icon 30h ở góc trái phía dưới màn hình) => Ấn nút vàng trên remote

 

=> Hiển thị màn hình lịch phát sóng của kênh

 

=> Chọn 1 thời điểm cần xem lại trên lịch phát sóng (thời điểm hiển thị màu trắng sáng ) => ấn OK => kênh sẽ play tại thời điểm vừa chọn (góc trái bên dưới màn hình hiển thị icon Truyền hình xem lại).

 

Khi đang xem thời gian trong quá khứ , có thể quay về xem tại thời gian hiện tại

Khi đang xem thời gian timeshift (góc trái bên dưới màn hình hiển thị icon Truyền hình xem lại) => ấn Stop => play tại thời gian hiện tại (góc trái bên dưới màn hình hiển thị icon 30h)